Общи условия

  1. Общите ни условия са задължителни за всички потребители на САЙТА.
  2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  3. При регистрацията в Сайта, Потребителят трябва да предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета в регистрационната форма.
  4. Нашият екип полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Ние се стараем изображенията на продуктите да имат информативен и насочващ характер,както и пълно съвпадение на цветове, но въпреки това е възможно да се допуснат технически грешки или пропуски в тази информация.
  5. Онлайн системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, но като се има предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули или аксесоари, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в нашия онлайн магазин към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени.
  6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.
  7. При изпращането на вашата поръчка, ние ще ви изпратим информация на посочения от вас имайл за възможността/невъзможността за осъществяване на поръчката.
  8. В случай, че е направен превод по сметката на еТандем.БГ, КЛИЕНТЪТ ще може да избира между отказ от поръчката, възстановяване на сумите или избор на продукти за осъществяване на заместваща поръчка.